Amazone UX 11200 - 40mFunkcje:
* robienie ścieżek technologicznych;
* animowany wskaźnik zapełnienia;
* animowane węże hydrauliczne;
* nowe PS;
* precyzyjne obliczanie dawki cieczy roboczej na 1 ha;
* zmiana dawki cieczy roboczej na hektra (domyślnie 200 l/ha);
* doczepiane węże "hoseRef";
* myjka ciśnieniowa;
* animowany dozownik cieczy roboczej;
* animowane opróżnianie zbiornika na wodę;
* wyłączanie poszczególnych sekcji belki polowej;
* składanie lewej/prawej strony belki polowej;

Download: