Wyłączane sekcje
Wskaźnik ciśnienia
Oświetlenie
N M – regulacja wysokości
Autorzy:
Model: Giedrius
Tekstura: Giedrius
Skrypt: Giedrius