Statystyki Dzięki / Lubię

Top 5 Thanks (Given)
 1. dinx (25)
 2. BERNI (15)
 3. Nikos321 (10)
 4. marus212 (8)
 5. $DollaR$ (5)
Top 5 Thanks (Received)
 1. BERNI (44)
 2. Nikos321 (9)
 3. dinx (8)
 4. marus212 (4)
 5. $DollaR$ (2)
Top 5 Likes (Given)
 1. Nikos321 (10)
 2. $DollaR$ (4)
 3. Ciastek (2)
 4. przemo44 (1)
 5. dinx (1)
Top 5 Likes (Received)
 1. BERNI (13)
 2. kamil11527 (2)
 3. Nikos321 (2)
 4. Bizon 45 (1)
 5. dinx (1)
Top 5 Dislikes (Given)
 1. $DollaR$ (1)
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
Top 5 Dislikes (Received)
 1. kamil11527 (1)
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -